In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wil ik u informeren over hoe MEcom Consulting met verkregen gegevens om gaat.

 

Van wie

MEcom Consulting bewaart uitsluitend gegevens die belangrijk zijn voor het uitvoeren van projecten waarvoor MEcom Consulting is opgericht en/of waarvoor de franchiseformule van NiVo network architects, waarmee MEcom Consulting is verbonden, is opgericht. De persoonsgegevens betreffen opdrachtgevers, contactpersonen, leveranciers, collega-consultants en projectmanagers.

 

Welke gegevens

Het betreft de volgende gegevens:

  • naam, functie, bedrijfsnaam, adres- en vestigingsgegevens van de organisatie;
  • e-mailadres, telefoonnummer;
  • gespreksgegevens relevant voor een potentieel project, verkregen informatie.

 

Toegang tot persoonsgegevens en geheimhouding

  1. Uitsluitend de eigenaar van MEcom Consulting heeft toegang tot de genoemde gegevens.
  2. Bij het beëindigen van de werkzaamheden zullen deze gegevens worden vernietigd.
  3. Vanuit mijn professie zal ik, vertegenwoordigende MEcom Consulting en NiVo network architects ten allen tijde en onverminderd voortgang in het bewaken van de vertrouwelijkheid van de verkregen informatie.

 

Bewaartermijn

  • Tenzij de wet anders bepaalt, worden persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene op een professionele manier te woord te staan en te adviseren in zijn/haar vraagstelling, niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 

Inzage en bezwaar

  • Een verzoek tot inzage van de verkregen gegevens is mogelijk na schriftelijk verzoek.
  • Indien betrokkene, na inzage, wenst dat de verkregen en ingeziene gegevens worden verwijderd, zal dit gebeuren na schriftelijk verzoek.