Wilt u weten welke projecten bij onderstaande klanten zijn uitgevoerd, neemt u dan gerust contact op.

Momenteel voer ik een project uit bij de Rijksuniversiteit Groningen, alwaar een telecomstrategie geformuleerd moet gaan worden voor de komende jaren. Deze strategie zal de basis vormen voor het aanbesteden van de vaste en mobiele communicatie, zowel qua infrastructuur als ook on-campus ‘bedrijfscommunicatie’.

Daarnaast ben ik actief als projectleider voor Atos/Unify voor het migreren van een aantal gemeentes en shared service organisaties in Noord-Oost Nederland die hebben deelgenomen in GT-Connect, het initiatief van de VNG tot het gezamenlijk aanbesteden van de Gemeentelijke Bedrijfstelefonie.

Tevens ben ik bij Dunea Duin en Waterbedrijf bezig een aanbesteding te doen voor het verwerven van een cloudgebaseerd Omnichannel Customer Contact Center. Na oplevering van deze eerste fase zal in de volgende fase een koppeling worden gerealiseerd met een Microsoft365 CRM, die in de tussentijd de frontoffice werkplek zal bedienen door een koppeling met het MS Dynamics ERP systeem UMAX van Itineris. Na deze integratie wordt het tijd om de overige communicatiekanalen zoals webchat, WhatsApp en Social Media te integreren in het Contact Center. Ik voer dit project uit namens Innervate.

Daarnaast ben ik als consultant actief bij RDOG Hollands Midden (voor de buitenstaanders beter bekend als GGD, die ook het grootste onderdeel is van de organisatie) om de implementatie van een telefonie en contactcenter oplossing te begeleiden. Ik voer dit project uit namens de Resultaatgroep.

Recentelijk heb ik een vooronderzoek moeten doen bij ONS Zwolle, de shared service organisatie voor Provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle, Kampen, Westerveld en Dalfsen, om in beeld te krijgen of ONS Zwolle een voorbereidingstraject voor GT-Connect, uitmondend in een onboarding en migratie naar Atos/Unify OpenScape en Circuit, probleemloos kan doorlopen. Dit project heb ik inmiddels afgerond, net als de navolgende projecten.

Ik ben trots als projectmanager te hebben mogen bijdragen aan het innovatieve project ‘pilot inpandige connectiviteit’ bij SurfNet. In vervolg op de eerder gehouden workshop, die ik mocht leiden en organiseren, voor vertegenwoordigers van de universiteiten en hogescholen die zijn aangesloten bij SurfNet, is er een prijsvraag uitgeschreven. Hierbij konden de leden van SurfNet een business case indienen voor een pilot ‘inpandige connectiviteit’. Hierbij wordt volgens ‘small cell’ technologie een pand voorzien van inpandige connectiviteit. In het pand Meander van de winnende Universiteit Twente wordt een pilot gedaan waarbij drie etages worden voorzien van een andere techniek. Binnen deze pilot zullen technieken als 5G, 4G, Private-LTE en Private GSM worden toegepast. Deze pilot is nu in volle gang onder verdere auspicien van SURF. Het is de ambitie om ook multi-operator technologie toe te passen volgens het ‘neutral host’ principe.

Daarnaast heb ik recentelijk ik bij de Vrije Universiteit de transitie van een traditionele IP-pabx naar Skype-for-Business voor de resterende 2500 werkplekken begeleid.  De uitdaging daarbij was om zogenaamde specials te migreren, die ‘niet zomaar’ op Skype-for-Business kunnen, zoals gangbellen, intercoms, faxen en intrinsiek veilige analoge toestellen. Daarnaast heb ik ongeveer 1000 mobiele abonnementen gemigreerd naar de nieuwe provider. Hier speelden zaken als inpandige dekking, waarvoor ik mijn ervaringen bij SurfNet weer kon inzetten.