Wilt u weten welke projecten bij onderstaande klanten zijn uitgevoerd, neemt u dan gerust contact op.

Momenteel voer ik een project uit voor de landelijke callcenters van GGD GHOR voor het testen, vaccineren en bron- en contactonderzoek. Het vraagstuk is van een ongekende omvang en draagt bij aan het bedwingen van de Corona-crisis en het zo snel mogelijk weer openen van de samenleving. Ik voer dit project uit namens M&I Partners.

Tevens ben ik bij Dunea Duin en Waterbedrijf bezig een aanbesteding te doen voor het verwerven van een cloudgebaseerd Omnichannel Customer Contact Center. Na oplevering van deze eerste fase zal in de volgende fase een koppeling worden gerealiseerd met een Microsoft365 CRM. Na deze integratie wordt het tijd om de overige communicatiekanalen zoals webchat, WhatsApp en Social Media te integreren in het Contact Center. Ik voer dit project uit namens Innervate.

Ik heb een kort onderzoek uitgevoerd voor ROC van Twente om hun bereikbaarheid te verbeteren tijdens de voorjaars- en zomervakanties. Dat is het moment dat veel aspirant studenten gaan bellen, terwijl het ROC eigenlijk gesloten is. Een mooie uitdaging voor organisatie en ICT. Dit project heb ik inmiddels afgerond, net als de navolgende projecten.

Rijksuniversiteit Groningen heb ik geadviseerd en begeleid in het proces om te komen tot een telecomstrategie voor de komende jaren. Deze strategie zal de basis vormen voor het aanbesteden van de vaste en mobiele communicatie, zowel qua infrastructuur als ook on-campus ‘bedrijfscommunicatie’.

Ik heb als consultant RDOG Hollands Midden (voor de buitenstaanders beter bekend als GGD, die ook het grootste onderdeel is van de organisatie) geadviseerd bij het selecteren van een leverancier voor telefonie- en callcenterfunctionaliteiten. Vervolgens heb ik hun begeleid in het proces om te komen tot de implementatie. Ik heb dit project namens de Resultaatgroep uitgevoerd.

Recentelijk heb ik een vooronderzoek moeten doen bij ONS Zwolle, de shared service organisatie voor Provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle, Kampen, Westerveld en Dalfsen, om in beeld te krijgen of ONS Zwolle een voorbereidingstraject voor GT-Connect, uitmondend in een onboarding en migratie naar Atos/Unify OpenScape en Circuit, probleemloos kan doorlopen.

Ik ben trots als projectmanager te hebben mogen bijdragen aan het innovatieve project ‘pilot inpandige connectiviteit’ bij SurfNet. In vervolg op de eerder gehouden workshop, die ik mocht leiden en organiseren, voor vertegenwoordigers van de universiteiten en hogescholen die zijn aangesloten bij SurfNet, is er een prijsvraag uitgeschreven. Hierbij konden de leden van SurfNet een business case indienen voor een pilot ‘inpandige connectiviteit’. Hierbij wordt volgens ‘small cell’ technologie een pand voorzien van inpandige connectiviteit. In het pand Meander van de winnende Universiteit Twente wordt een pilot gedaan waarbij drie etages worden voorzien van een andere techniek. Binnen deze pilot zullen technieken als 5G, 4G, Private-LTE en Private GSM worden toegepast. Deze pilot is nu in volle gang onder verdere auspicien van SURF. Het is de ambitie om ook multi-operator technologie toe te passen volgens het ‘neutral host’ principe.

Daarnaast heb ik recentelijk ik bij de Vrije Universiteit de transitie van een traditionele IP-pabx naar Skype-for-Business voor de resterende 2500 werkplekken begeleid.  De uitdaging daarbij was om zogenaamde specials te migreren, die ‘niet zomaar’ op Skype-for-Business kunnen, zoals gangbellen, intercoms, faxen en intrinsiek veilige analoge toestellen. Daarnaast heb ik ongeveer 1000 mobiele abonnementen gemigreerd naar de nieuwe provider. Hier speelden zaken als inpandige dekking, waarvoor ik mijn ervaringen bij SurfNet weer kon inzetten.