Een actueel onderwerp, een thema van alle dag. Er is vaak kritiek op consultants. Consultants adviseren over alles wat los en vast zit. En als een project fout loopt, dan zijn ze niet aanspreekbaar. ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’, zo is het gezegde. En zo is het! Consultants hebben een verantwoordelijkheid, naar hun opdrachtgever, naar de betrokken partijen in een project, naar de branche-genoten en, vooral, naar zichzelf. Een consultant moet zich altijd afvragen og hij/zij wel voldoende toegevoegde waarde biedt. Een consultant moet constant top-prestaties leveren, zijn tarief meer dan waard zijn.

Recentelijk kon ik dat ervaren in een project met een grote potentie voor de periode na afronding van het strategie-traject. Als consultant zou ik het project met grote inzet kunnen vervolgen. Toen echter de vraag naar voren kwam of ik ook het projectmanagement zou kunnen toevoegen, toen heb ik geadviseerd hiervoor een top-projectmanager met voldoende vlieguren in een politiek gevoelige omgeving te zoeken. Ik kwam tot dit advies vanwege mijn inschatting in het tot dan toe uitgevoerde traject. Daarnaast ben ik van mening dat een top-consultant (mag ik dat van mijzelf zeggen?) niet ook een top-projectmanager kan zijn. De vaardigheden en karaktereigenschappen die nodig zijn voor beide rollen lopen dermate uiteen dat dit niet in één persoon kan zitten. Natuurlijk, een top-consultant kan een ‘gemiddelde’ projectmanager zijn en een top-projectmanager kan een ‘gemiddelde’ consultant zijn. En het is zeker niet ondenkbaar dat een top-consultant en een top-projectmanager in een stevige discussie met elkaar belanden vanwege de uiteenlopende belangen. Immers, een consultant wil een project naar tevredenheid van de klant en de eindgebruikers opleveren en zal zoeken naar een optimale invulling van de gevraagde oplossing. De projectmanager zal het project vooral binnen de gestelde kaders binnen budget en binnen tijd willen opleveren.

Terug naar het project. De projectmanager is gevonden voor het vervolg. En de projectmanager blijkt ook de rol van consultant te gaan vervullen. Wat er voor mij overblijft? De zoektocht naar een nieuw project en de vraag of eerlijkheid wel het langst duurt. Vooralsnog heb ik die vraag beantwoord met een ‘ja’. Tot nu toe krijg steeds te horen dat ik gewaardeerd wordt als consultant vanwege mijn kennis, ervaring, integriteit en transparantie. Dat levert vaak veel waardering op. Ook overigens in het genoemde project, waar ik in samenwerking met het projectteam een fantastisch Telecomstrategie-traject heb mogen uitvoeren.

Mijn column in TeleBusinessMagazine van december 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *